Yield modeling for deep sub-micron IC design

P. Simon

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  1008 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Segers, M.T.M., Promotor
  • Maly, W., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20 dec. 2001
  Plaats van publicatieNijmegen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-75341-28-8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Bibliografische nota

  Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven

  Citeer dit