Y/C separation of composite color video signals using samples with non-opposite sub-carrier phases

Nico Cordes, Gerard de Haan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Y/C separation of composite color video signals using samples with non-opposite sub-carrier phases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde

Chemische stoffen