XRL/Woflan: Verification and extensibility of an XML/Petri-net-based language for inter-organizational workflows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-110
TijdschriftInformation Technology and Management
Volume5
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit