XML based schema definition for support of inter-organizational workflow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-46
TijdschriftInformation Systems Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit