xCPS : a tool to eXplore cyber physical systems

S. Adyanthaya, H. Alizadeh Ara, J.P. Bastos, A. Baghbanbehrouzian, R.A. Medina Sanchez, J.H.H. Pinxten, van, L.J. Sanden, van der, U. Waqas, A.A. Basten, H. Corporaal, R.M.W. Frijns, M.C.W. Geilen, D. Goswami, S. Stuijk, M.A. Reniers, J.P.M. Voeten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'xCPS : a tool to eXplore cyber physical systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie