XAL: An algebra for XML query optimization

F. Frasincar, G.J.P.M. Houben, C.D. Pau

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'XAL: An algebra for XML query optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science