X-ray volume rendering through two-stage splatting

M.A. Westenberg, J.B.T.M. Roerdink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-314
  TijdschriftMachine Graphics and Vision
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit