X-ray small angle scattering of ramie and rayons

D. Heikens, P.H. Hermans, P.F. Velden, van, A. Weidinger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'X-ray small angle scattering of ramie and rayons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen