X-ray imaging sensor arrays on foil using solution processed organic photodiodes and organic transistors

A. Kumar, D. Moet, J.L. van der Steen, A. Tripathi, F.G. Rodriguez, J. Maas, M. Simon, W. Reutten, A. Douglas, R. Raaijmakers, P.E. Malinowski, K. Myny, U. Shafique, R. Andriessen, P. Heremans, G. Gelinck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'X-ray imaging sensor arrays on foil using solution processed organic photodiodes and organic transistors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie