X-ray em simulation tool for ptychography dataset construction

L.P. Stoevelaar, Giampiero Gerini

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'X-ray em simulation tool for ptychography dataset construction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen