X-ray absorption of the Hg distribution in a commercial metal-halide lamp

T. Nimalasuriya, Xiao-Yan Zhu, E.J. Ridderhof, M.L. Beks, M. Haverlag, N. Denisova, W.W. Stoffels, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'X-ray absorption of the Hg distribution in a commercial metal-halide lamp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen