Writing apparatus controlled by head movements for motor handicapped people

P.H. Heijden, van der, F. Meyer, A.H.T. Sanders, H.A.J. Sanders, H.E.M. Mélotte, H. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  3 Citaten (Scopus)
  88 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Writing apparatus controlled by head movements for motor handicapped people'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen