WRISTBAND.IO: expanding input and output spaces of a Smartwatch

Léa Saviot, Frederik Brudy, Steven Houben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'WRISTBAND.IO: expanding input and output spaces of a Smartwatch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie