World Wide Wait : ruimtelijke ordening op internet

R.D. Mei, van der, M.E. Hochstenbach, Q. Puite

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

    1 Downloads (Pure)
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)60-63
    TijdschriftNatuur en Techniek
    Volume69
    Nummer van het tijdschrift2
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit