World Wide Wait : ruimtelijke ordening op internet

R.D. Mei, van der, M.E. Hochstenbach, Q. Puite

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-63
  TijdschriftNatuur en Techniek
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit