World heritage cities and sustainable urban development: bridging global and local levels in monitoring the sustainable urban development of world heritage cities

P.C. Guzman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

976 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Colenbrander, Bernard J.F., Promotor
  • Roders, A.R., Co-Promotor
  • van Wesemael, Pieter J.V., Commissielid
Datum van toekenning25 okt 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4362-5
StatusGepubliceerd - 25 okt 2017

Bibliografische nota

Proefschrift. - Bouwstenen 232

Citeer dit