Workloads and waiting times in single-server systems with multiple customer classes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  120 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Workloads and waiting times in single-server systems with multiple customer classes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen