Workload distributions in ASIP queueing networks

Onno Boxma, Offer Kella (Corresponding author), Uri Yechiali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Workload distributions in ASIP queueing networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen