Working with mathematics and science teachers on Inquiry Based Learning (IBL) approaches : teacher belief. [VISIONS 2011: Teacher Education]

S.A. Sikko, R. Lyngved, B. Pepin

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    925 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Working with mathematics and science teachers on Inquiry Based Learning (IBL) approaches : teacher belief. [VISIONS 2011: Teacher Education]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen