Workflowmanagement en business process re-engineering

R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-8
TijdschriftNieuwsbrief bestuurlijke informatiekunde
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit