Workflow mining: Discovering process models from event logs

W.M.P. Aalst, van der, A.J.M.M. Weijters, L. Maruster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1710 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1128-1142
TijdschriftIEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit