Workflow mining : A survey of issues and approaches

W.M.P. Aalst, van der, B.F. Dongen, van, J. Herbst, L. Maruster, G. Schimm, A.J.M.M. Weijters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

822 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-267
TijdschriftData & Knowledge Engineering
Volume47
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit