Workflow management en -systemen: een bedrijfskundige invalshoek

M.J.F. Berg, van den, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-37
TijdschriftInformatie
Volume39
Nummer van het tijdschriftmaart
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit