Work-family conflict in Japan: how job and home demands affect psychological distress

A. Shimazu, A.B. Bakker, E. Demerouti, M.C.W. Peeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Work-family conflict in Japan: how job and home demands affect psychological distress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen