Words, words (Column)

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

De combinatie statistiek en taal heeft een lange traditie. Het begon misschien met Markov, die het – naderhand – naar hem genoemde begrip Markov-keten ontwikkelde aan de hand van de opeenvolging van letters in een bekend Russisch gedicht. Wat later werd door statistici de frequentie van letters in teksten geturfd en geanalyseerd. De moderne techniek biedt nieuwe mogelijkheden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25
Aantal pagina's1
TijdschriftSTAtOR
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit