Woonservicezones: geen blauwdruk maar open proces

R. Soeterboek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Traditioneel leefden mensen die zorg nodig hadden meestal onder de hoede van instellingen. Deze regelden de woonruimte, de verzorging en de dagbesteding zoveel mogelijk binnen hun eigen muren. Nu is de opvang in een instelling van mensen die zorg nodig bebben steeds minder vanzelfsprekend. Mensen willen namelijk graag zo lang mogelzjk zelfstandig blijven wonen, maar zijn daarbij wel afhankelijk van een goed toegankelijke woning en van de (zorg)voorzieningen die in de directe omgeving worden aangeboden.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftReal Estate Magazine
Volume2005
Nummer van het tijdschrift40
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Woonservicezones: geen blauwdruk maar open proces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit