Woonomgeving speelt belangrijke rol in eenzaamheid bij ouderen

P.E.W. van den Berg, A.D.A.M. Kemperman, K. Uytdewillegen, M. Weijs - Perrée

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-25
TijdschriftReal Estate Research Quarterly
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit