Woningen als energieleverend systeem

W. Helden, van, M. Bakker, C.P.W. Geurts, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De huidige energievoorziening is gebaseerd op het gebruik van fossiele enegiebronnen, zoals olie, gas en kolen. Door uitputting stijgen de prijzen en wordt de levering onzekerder. Verder veroorzaakt grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen grote hoeveelheden CO2. ECN en TNO hebben het samenwerkingsverband 'Building Future' opgericht om zo het energiegebruik en CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verlagen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)664-669
Aantal pagina's5
TijdschriftBouwfysica
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit