Wizards of WoZ: using controlled and field studies to evaluate AV-pedestrian interactions

Dylan Moore, Rebecca Currano, David Sirkin, Azra Habibovic, Victor Malmsten Lundgren, Debargha Dey, Kai Holländer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wizards of WoZ: using controlled and field studies to evaluate AV-pedestrian interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen