Wizard of Oz in designing a collaborative learning serious game on tabletops

M. Vahdat, S. George, A. Serna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wizard of Oz in designing a collaborative learning serious game on tabletops'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen