Wiskundige tijd-frequentieanalyse - In Memoriam Nicolaas Govert de Bruijn (1918-2012)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de jaren dat Dick de Bruijn werkzaam was voor het Natuurkundig Laboratorium van Philips (Natlab) stond hij mede aan de basis van de wiskundige tijd-frequentieanalyse. GuidoJanssen, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven en tot 2010 werkzaam bij Natlab, beschrijft De Bruijns rol in het ontstaan van deze nieuwe discipline.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-23
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit