Wiskundige marketing-mix modellen : inleiding

C.M.A. Brocken

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Wiskundige marketing-mix modellen : inleiding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences