Wiskunde en turbulentie [Vertaling van R. Robert, "Mathématiques et turbulence", pp. 91-99 in: Images des Mathématiques 2004, CNRS, Paris]

R. Erné, J. Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)113-119
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit