Wiskunde en modellen voor financial weapons of mass destruction

W. Schoutens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

De kredietcrisis beheerst de media alweer geruime tijd. Er wordt veel aandacht besteed aan de zakken met geld in diverse reddingsoperaties, en het aanwijzen van schuldigen dan wel redders in nood. Maar wat is de rol van wiskunde in de huidige koersval en in de toekomst? Wim Schoutens zet de recente ontwikkelingen in historisch en wiskundig perspectief.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)58-61
Aantal pagina's4
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit