Wiskunde en ICT : Inleiding op het themanummer

K.P.E. Gravemeijer, Arthur Bakker, Th. Wubbels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)327-329
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit