Wiskunde en haar toepassing

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieGroningen
UitgeverijWolters
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 1956
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede gehouden bij de officiele aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de toegepaste wiskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 7 mei 1956.

Citeer dit