Wiskunde en de compact disc

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftNieuwe Wiskrant
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit