Wireless sensors remotely powered by RF energy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wireless sensors remotely powered by RF energy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen