Wireless sensor technology to optimize the occupants dynamic demand pattern within the building

W. Zeiler, G. Boxem, H.N. Maaijen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wireless sensor technology to optimize the occupants dynamic demand pattern within the building'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen