Wireless sensor networks for pervasive health applications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

363 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Basten, A.A. (Twan), Promotor
  • Geilen, Marc C.W., Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun. 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3392-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit