Wireless network control of interacting Rydberg atoms

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Wireless network control of interacting Rydberg atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie