WIREFRAME: two-phase, cost-based optimization for conjunctive regular path queries

P. Godfrey, N. Yakovets, Z. Abul-Basher, M.H. Chignell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'WIREFRAME: two-phase, cost-based optimization for conjunctive regular path queries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen