Winning in straight sets helps in Grand Slam tennis

D.R. Goossens, J. Kempeneers, R.H. Koning, F.C.R. Spieksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Winning in straight sets helps in Grand Slam tennis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen