Winkelier ziet meer omzet in meer vierkante meters : onderzoek naar marktpositie zelfstandige winkeliers in wijkwinkelcentra

N.H.L. Budé, I.I. Janssen, J. Weerd, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tijdens het congres Dynamische Winkelplanning van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in januari 2008 werd duidelijk dat de winkelmarkt schreeuwt om vernieuwing. Niet alleen maar doorgaan met nieuwe meters toe voegen, maar ook saneren. Nieuw voor oud is de strijdkreet van het HBD en midden- en kleinbedrijf. Terecht. zo wijzen de statistieken uit. De winkelvoorraad in Nederland nam het afgelopen decennium toe met 64 procent. De bestedingen van de consument stegen ‘slechts’ met 10 procent, Het inwonertal stabiliseert en zal in de nabije toekomst afnemen. Kortom, het knelt op de winkelmarkt. Vloerproductiviteiten staan onder druk en verschraling van het winkelaanbod dreigt. De huidige winkelplanning moet tegen het licht worden gehouden en het is de vraag welke winkelmeters daadwerkelijk meerwaarde hebben. Om deze vraag te beantwoorden nemen de auteurs Nicole Budé, Ingrid Janssen en Jeroen van der Weerd de positie van de zelfstandige winkelier onder de loep in de wijkwinkelcentra.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-69
Aantal pagina's1
TijdschriftVastgoedmarkt
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit