Window of opportunity : potential of increase in profitability using modular compact plants and micro-reactor based flow processing

I. Vural - Gursel, V. Hessel, Q. Wang, T. Noel, J. Lang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Window of opportunity : potential of increase in profitability using modular compact plants and micro-reactor based flow processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen