Wind tunnel test of snow redistribution on flat roofs

Xuanyi Zhou, Luyang Kang, Xiaomeng Yuan, Ming Gu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wind tunnel test of snow redistribution on flat roofs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen