Wind tunnel modelling of traffic pollutant dispersion in street canyons with trees

C.B. Gromke, C. Frank, B. Ruck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena PHYSMOD 2009, 26-29 August 2009, Brussels, Belgium
Plaats van productieBrussels
Pagina'sK.1-1/9
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit