Wind tunnel and CFD modelling of wind pressures on solar energy systems on flat roofs

A.J. Bronkhorst, J. Franke, C.P.W. Geurts, C.A. Bentum, van, F. Grepinet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wind tunnel and CFD modelling of wind pressures on solar energy systems on flat roofs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie