Wind interference between two high-rise building models: on the influence of shielding, channelling and buffeting on peak pressures

A.J. Bronkhorst, C.P.W. Geurts, C.A. van Bentum, B.J.E. Blocken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wind interference between two high-rise building models: on the influence of shielding, channelling and buffeting on peak pressures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen