Wigner distribution function of a circular light source

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Wigner distribution function of a circular light source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie