Wiener-Hopf analysis of an M/G/1 queue with negative customers and of a related class of random walks

N. Bayer, O.J. Boxma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Wiener-Hopf analysis of an M/G/1 queue with negative customers and of a related class of random walks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie